Logistika

Zajistíme vám celkový proces vnitrostátní i mezinárodní přepravy od zákazníka až ke končenému příjemci.

Logistika neboli plánování a řízení přepravy zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi je další služba, kterou společně s mezinárodní přepravou poskytujeme. Vybudovali jsme pro tyto účely sklady o velikosti 2.000 m2, které využíváme na skladování zboží našich zákazníků. V těchto temperovaných a hlídaných skladech je zboží kompletováno a následně odesláno ke konečným příjemcům. Logistika je velice komplexní obor, náklad je nutné přepravit na správné místo a vše musí proběhnout ve správný čas. Proto je součástí logistiky, krom skladovacích služeb a samotné přepravy nákladu, také vyřizování všech nezbytných dokladů a celních papírů s dopravou spojených. S vyřízením celních papírů vám rádi pomůžeme a celý logistický proces přepravy se tím tak urychlí.

Logistika

Fotogalerie